Wzór umowy na powierzenie przetwarzania danych osobowych

Umowa o powierzenie przetwarzania danych osobowych dostępna jest w formacie Word 2003

Aby zawrzeć tę umowę należy:

  • wykupić odpowiedni plan taryfowy (Hosting z ochroną danych osobowych)
  • zgłosić zamiar zawarcia takiej umowy na adres pomoc@hostedwindows.pl
  • wysłać papierową, podpisaną wersję umowy w dwóch egzemplarzach na adres: 
dcs.pl Sp. z o.o.
ul. Puławska 303
02-785 Warszawa

Podpisaną kopię umowy odeślemy na Państwa adres korespondencyjny.