Jak przekierować własną witrynę na inny adres URL w WebsitePanel?

  1. Zaloguj się do panelu http://panel.dcsweb.pl
  2. Wybierz Witryny
  3. Wybierz twoją witrynę np: „mojadomena.pl”
  4. Na zakładce Katalog domowy wybierz Przekierowanie do URL
  5. Wpisz adres strony na która chcesz przekierować własna witrynę.

image:kb_przekierowanie_na_inna_domene.png

  • UWAGA - metoda ta nie działa poprawnie do tak zwanej kanonizacji nazw
    (by wszystkie wywołania strony zawsze odwoływały się do jednej postaci).

Sposób rozwiązania tego problemu jest opisany w innej notatce.