Konfiguracja katalogu domowego wirtyny

Otwórz stronę właściwości witryny, domyślnie zaznaczona jest zakładka Katalog domowy.

image:Wlasciwosci witryny.png

Lokalizacja katalogu domowego

Wybierz opcję "Katalog w twojej przestrzeni" (“Folder in your Hosting Space”). Katalog ten domyślnie jest podkatalogiem wwwroot w katalogu o nazwie domeny (w planach Shared Hosting nie ma obecnie możliwości jego zmiany).
Wybierz opcję "Przekierowanie do URL" (“Redirection to URL”) aby przekierować wszystkie żądania z aplikacji klienta (np. przeglądarki) do innej witryny lub katalogu wirtualnego których adres zostanie wprowadzony w polu poniżej.
 

Ustawienia zabezpieczeń

Włącz opcję "Włącz uprawnienia zapisu" (“Enable Write Permissions”) aby pozwolić użytkownikom witryny ładować pliki, obrazki do katalogu na serwerze. Wykorzystanie prawa zapisu jest możliwe tylko jeśli przeglądarka wspiera polecenie PUT protokołu HTTP 1.1.
Włącz opcję "Włącz przeglądanie katalogów" (“Enable Directory Browsing”) aby pozwolić gościom witryny na oglądanie listy plików zawartych w katalogu i podkatalogach.
Włącz opcję "Pozwól na ścieżkę macierzystą (Parent path)" (“Enable Parent Paths”) aby pozwolić, by strony używały względnych ścieżek dostępu sięgających powyżej katalogu domowego aplikacji WWW (wykorzystując w składni ścieżki ".."). Opcja ta może być niezbędna dla aplikacji ASP.
 

Uwierzytelnianie

Włącz opcję "Zezwól na dostęp anonimowy" (“Allow Anonymous Access”) aby pozwolić na anonimowe na poziomie HTTP połączenia do tej witryny. Opcja ta zazwyczaj jest włączona dla zdecydowanej większości witryn.
Włącz opcję "Włącz proste uwierzytelnianie" (“Enable Basic Authentication”) aby wymusić na użytkownikach uwierzytelnianie w witrynie. Proste uwierzytelnianie (“Basic Authentication”) jest częścią protokołu HTTP i jest wspierana przez większość przeglądarek. Jednak nazwa użytkownika i jego hasło nie jest szyfrowana, w czasie przesyłania przez sieć, włączenie tej opcji jest ryzykowne i odradzane. Opcja ta powinna być wyłączona dla zdecydowanej większości witryn.
 

Domyślne dokumenty

Opcja domyślne dokument (“Default documents”) jest wykorzystywana by wskazać serwerowi WWW jakie dokumenty powinny być traktowane jako domyślne w danym katalogu.