Wprowadzenie

Panel hostingowy udostępnia możliwość wykonania kopii zapasowej całej przestrzeni hostingowej, zasobów takich jak domeny, zawartość stref DNS, definicje witryn i ich zawartość, konta pocztowe i FTP, bazy danych i związane z nimi konta użytkowników.

Kopia zapasowa

Aby wykonać kopię zapasową przestrzeni, należy na poziomie wybranej przestrzeni wybrać odnośnik „Kopia zapasowa” ze znajdującego się po prawej stronie menu „Narzędzia”:

image:Kopia przestrzeni.png

Należy wybrać nazwę tworzonej kopii i sprawdzić kompletność listy elementów które zostaną skopiowane oraz wskazać Katalog docelowy a następnie kliknąć „Kopia zapasowa”.

image: Tworzenie kopii przestrzeni.png

W trakcie wykonywania kopii zapasowej, pojawi się poniższe okno:

image:Kopia zapasowa - timer.png

Po poprawnym wykonaniu procesu tworzenia kopii zapasowej, pojawi się poniższe okno:

Plik:Kopia zapasowa - timer koniec.png

W wypadku gdy w ramach konta istnieje więcej przestrzeni hostingowych możliwe jest wykonanie kopii zapasowej do innej przestrzeni.

Odzyskiwanie z kopii zapasowej

Aby odzyskać dane na podstawie wcześniej wykonanej kopii należy przejść do utworzonej przestrzeni i wybrać odnośnik „Przywróć”.

image:Przywracanie kopii zapasowej przestrzeni.png

UWAGA: nie jest możliwe odzyskanie wybranych elementów z przestrzeni, a jedynie całej przestrzeni w całości.
Z drugiej strony: kreator odzyskiwania pomija w odzyskiwaniu
elementy które istnieją w przestrzeni, więc można bezpiecznie odzyskiwać przestrzeń na już istniejąca przestrzeń.