Przeglądanie logów

Przeglądanie logów ("Audit Log") pozwala na sprawdzenie wszystkich działań przeprowadzanych na koncie użytkownika
z poziomu MSPControl np. stworzenie lub zmodyfikowanie lub usunięcie witryny, bazy danych itp.

Uwaga: wyłączone są z tego aktywności prowadzone innymi niż MSPControl kanałami
(np. przez bezpośredni dostęp do baz SQL, przez FTP lub panel controlny aplikacji).
 

Aby sprawdzić zawartość logu, należy wybrać "MENU KONTA" z górnej belki, oraz wybrać "Dziennik Zdarzeń"

image:Dziennik zdarzen.png

Można filtrować dane wg przedziału czasowego, ważności zdarzenia, źródła lub nazwy zadania (Severity, Source, Task name).

Plik:Logi dziennika zdarzen.png

Wybrane logi można zapisać w formacie .csv wykorzystując przycisk "Eksport logu".