Dodanie alternatywnej nazwy domenowej do witryny - metoda podstawowa

Alternatywna nazwa domeny (Domain alias) jest samodzielną domeną (Top-Level Domain (TLD)) lub poddomeną istniejącej w danej przestrzeni domeny która wskazuje na istniejącą wirtynę. To co różni alternatywną nazwę domeny od zwykłej domeny to:

  1. Nie można stworzyć samodzielnej witryny dla nazwy alternatywnej, ale może ona wskazywać na istniejąca witrynę lub domenę pocztową. To wskazanie nie może kierować do poddomeny.
  2. Błyskawiczna nazwa alternatywna (Instant Alias) nie jest dodawana do nazwy alternatywnej.

Aby dodać nową alternatywną nazwę domeny kliknik przycisk "Dodaj domenę" (“Add Domain”) na liście domen oraz wybierz odnośnik: "Alternatywna nazwa domeny":

image:dodaj domene 2.png

image:Alternatywna nazwa domeny.png

Można wybrać z istniejących witryn i domen pocztowych. Po wybraniu kliknij "Dodaj domenę".

Dodanie alternatywnej nazwy domenowej do witryny - metoda z przekierowaniem

Zdarza się, że istnieje konieczność obsługi dodatkowych domen przez witrynę. W takim wypadku, np. ze względu na stosowane algorytmy wyszukiwania bardziej rekomendowaną metodą jest utworzenie witryny która będzie zbierała żądania i przekierowywała je pod właściwy adres.