Tworzenie bazy SQL Server oraz użytkownika

Otwórz katalog domowy przestrzeni.

Aby zobaczyć listę dostępnych baz danych MS SQL Server oraz użytkowników, kliknij "SQL Server 2012":

Plik:Menusql.jpg


Aby utworzyć nową bazę SQL Server 2012, kliknij przycisk "Utwórz bazę danych":

Plik:Utworzbaze.jpg


Wprowadź nazwę bazy danych i kliknij "Zapisz" by zakończyć kreatora dodawania bazy danych (Przedrostek numeryczny przed nazwą bazy danych jest tworzony automatycznie).

Plik:Zapiszbaze.jpg


W następnym kroku należy utworzyć użytkownika bazy danych i powiązać go z bazą danych.

Aby stworzyć użytkownika bazy danych kliknij w przycisk "Utwórz użytkownika":

Plik:Utworzusera.jpg


Wprowadź nazwę użytkownika oraz hasło (dwa razy), w części "Domyślna baza" wskaż bazę do której użytkownik może się zalogować. UWAGA: użytkownik otrzyma w wybranych bazach rolę "db_owner".

Na koniec kliknij "Zapisz".

Plik:Zapiszusera.jpg