Tworzenie katalogów wirtualnych

Katalog wirtualny pozwala na umieszczenie pod przyjazną nazwą katalogów utworzonych w ramach przestrzeni, ale poza katalogiem domowych głównej aplikacji WWW.
Pozwalają także na stworzenie aplikacji ASP.NET z dowolnego katalogu znajdującego się w ramach głównej aplikacji WWW (część aplikacji tego wymaga takiego potraktowania).
 

Aby zobaczyć listę utworzonych katalogów wirtualnych należy we własnościach witryny wybrać zakładkę “Katalogi wirtualne”:

image:Katalog wirtualny.png

Aby stworzyć nowy katalog wirtualny (po kliknięciu na powyższym ekranie w przycisk „Utwórz katalog” (“Create Directory”) należy wybrać lokalizację w jakieś znajduje się
oryginalny katalog (w polu „Katalog” („Folder”)) oraz jego nową nazwę (w polu „Nazwa katalogu” („Directory Name”) i potwierdzić przyciskiem „Utwórz katalog”.
 

image:Utworz katalog wirtualny.png

Po utworzeniu zostaną zaprezentowane własności katalogu. Są one bardzo podobne do własności określanych na poziomie katalogu głównego witryny:

image:Wlasciwosci katalogu wirtualnego.png