Tworzenie katalogów zabezpieczonych

MSPControl umożliwia zabezpieczenie dostępu do wybranych folderów w ramach witryny za pomocą hasła.

Aby włączyć zabezpieczenie należy przejść na poziom witryny, wybrać swoją witrynę a następnie zakładkę "Zabezpieczone katalogi" (“Secured Folders”) a następnie przycisk "Włącz zabezpieczone katalogi":

image:Zabezpieczone katalogi.png

image:Dodawanie elementow do katalogu zabezpieczonego.png

Aby stworzyć nowego użytkownika należy użyć przycisku "Dodaj użytkownika" (“Add User”), a następnie po wprowadzeniu nazwy użytkownika i hasła kliknąc "Zapisz" (“Save”):

image:Dodawanie usera kat zabezpieczony.png

Następnie należy stworzyć grupę zabezpieczeń (przycisk "Dodaj grupę" - “Add Group”), a następnie po wprowadzeniu nazwy wybrać użytkowników którzy do niej będą należeć i wybrać "Zapisz":

image:Dodawanie grupy katal zabezpieczony.png

Po stworzeniu grupy i użytkowników można przystąpić do właściwego zabezpieczenia katalogu. Na zakładce "Zabezpieczone katalogi" (“Secured Folders”) należy wybrac odnośnik "Dodaj Katalog" (“Add Folder”):

image:Dodawanie katalogu zabezpieczonego.png

Pole "Tytuł katalogu" (“Folder title”) będzie wyświetlane w nagłówku okna logowania w przeglądarce w czasie uwierzytelniania. Należy także wybrać ścieżkę która ma być chroniona i wybrać użytkoników i/lub grupy które mają mieć dostęp.

Panel hostingowy stworzy w kalogu głównym aplikacji WWW dwa pliki .htpasswd (z nazwami użytkowników oraz ich uprawnień) oraz .htgroup (z definicją grup)

menadzerplikow_htpasswd.jpg

oraz .htaccess w chronionym katalogu z informacją na temat zasad dostępu do katalogu.

menadzerplikow_htaccess.jpg