Tworzenie witryn

Istnieją dwa sposoby stworzenia nowej witryny:

  • można stworzyć witrynę podczas tworzenia domeny,
  • można stworzyć witrynę samodzielnie, w sekcji "Aplikacje" wybierając "Witryny".

Aby stworzyć nową witrynę samodzielnie, po uprzednim stworzeniu domeny bez tworzenia witryny, w sekcji "Aplikacje", wybierz "Witryny".

image:Sekcja witryny.png

Kliknij "Utwórz witrynę" (“Create Web Site”) i otwórz kreatora tworzenia nowej witryny:

image:Utworz witryne.png

Wybierz uprzednio stworzoną domenę będąca podstawą witryny.

Kliknij "Utwórz witrynę" (“Create Web Site”) aby zakończyć pracę kreatora i utworzyć witrynę.