Tworzenie zaplanowanych zadań

Środowisko hostingowe oparte na WebsitePanel umożliwia użytkownikom wykonywanie pewnej, zależnej od pakietu hostingowego, liczby zadań służących do konserwacji
i zarządzania środowiskiem. W tej chwili dostępne są następujące zadania (które mogą być uruchamiane w zadanych okresach czasu, domyślnie nie częściej niż co 5 minut):
 

  • kopia bazy danych (tak mySQL jak i MS SQL Server)
  • sprawdzenie dostępności witryny
  • wysłanie pliku prze FTP
  • wysłanie powiadomienia e-mailem
  • spakowanie zawartości przestrzeni do pliku

Aby zarządzać zadaniami, należy na stronie głównej konta wybrać odnośnik "Zaplanowane zadania":

image:Zaplanowane zadania.png

Aby utworzyć nowe zadanie należy kliknąć w przycisk "Dodaj zadanie zaplanowane":

image:Dodaj zaplanowane zadanie.png

Należy wybrać nazwę zadania oraz jego typ z listy rozwijanej. Pozostałe parametry zależą od wybranego rodzaju zadania. Po wybraniu parametrów zadania należy wybrać
czas uruchomienia oraz priorytet z jakim będzie pracowało, a następnie zapamiętać kilkając "Zapisz"
 

Plik:Wlasciwosci zaplanowanego zadania.png

Aby natychmiast wystartować utworzone zadanie (np. by przetestować poprawność) należy kliknąć w ikonkę UruchomPlik:Run icon.pngna liście zadań. Dla każdego zdania można sprawdzić
raport wykonania zadania oraz sam fakt jego wykonywania w logach audytowych.
 

Plik:Uruchomienie zadania.png

Konfiguracja przykładowego zadania dla scenariusza:

"Backup bazy danych w cyklu tygodniowym z dodaniem do nazwy pliku zmiennej zwracającej datę i czas wykonania zadania"

1. Wpisz nazwę dla nowego zadania.

2. Wybierz "Kopia zapasowa bazy danych".

3. Jako typ bazy wybierz "SQL Server 2012".

4. Podaj pełną nazwę swojej bazy na której ma być wykonana kopia zapasowa.

5. Podaj katalog do którego będzie zapisywany plik kopii zapasowej bazy danych (domyślnie tworzy się katalog \backups).

6. Wpisz nazwę pliku kopii zapasowej (użycie zmiennej [date] [time] doda do nazwy pliku datę oraz godzinę wykonania kopii zapasowej).

7. Wybierz z listy rozwijanej czy kopia zapasowa ma być spakowana do pliku ZIP.

8. Wybierz z harmonogramu "Tygodniowo" oraz zdefiniuj czas początkowy oraz dzień tygodnia.

9. Wybierz priorytet z jakim ma się wykonywać zadanie oraz maksymalny czas wykonywania zadania.

10. Na koniec kliknij "Zapisz".


zaplanowane_zadanie.png