Zarządzanie domenami

Zanim będzie możliwe stworzenie witryny lub skrzynek pocztowych konieczne jest najpierw dodanie "Domeny" ("Domain"). Domena w środowisku WebsitePanel
ma następującą charakterystykę:
 

  • Domena oznacza domenę DNS poniżej najwyższego poziomu (top-level domain, TLD), np. domenauzytkownika.com.
  • Możesz stworzyć nową witrynę dla domeny DNS, ale domena nie może zostać dodana jako wskaźnik dla istniejącej witryny.
  • Domena może posiadać "błyskawiczną nazwę alternatywną" - “Instant alias” - tymczasową nazwę w poddomenie udostępnianej przez dcsweb.pl aby dostać się
do strony zanim rozpropagują się nowe wpisy w serwerach DNS.

Aby zarządzać domenami wybierz "Domeny" z sekcji System na stronie domowej konta.

image:Domeny.png

Aby dodać kliknij w "Dodaj domenę":

image:Dodaj domene.png

następnie wybierz opcję "Domena":

image:Dodaj domene 2.png

Nazwa domeny powinna być wprowadzana bez przedroskta "www." np. moja-domena.net

Kliknij w "Dodaj domenę" aby stworzyć domenę.

Plik:Dodaj domene 3.png

Aby sprawdzić własności domeny należy kliknąć w odnośnik z nazwą domeny na liście domen.

image:Szczegoly domeny.png

We własnościach domeny można sprawdzić m.in:

  • czy wybrana domena ma włączoną obsługę poczty elektronicznej,
  • czy wybrana domena wskazuje na witrynę WWW,
  • czy domena została założona w lokalnym serwerze DNS.