Zmiana hasła użytkownika

Otwórz stronę domową użytkownika, a następnie kliknij na "Zmień hasło" w panelu po prawej stronie:

image:Zmiana hasla.png

Wprowadź hasło (2 razy) oraz kliknij "Zmień hasło".

image:Potw. zmiany hasla.png

UWAGA: zmiana hasła spowoduje wylogowanie z obecnej sesji i konieczność ponownego logowania, używając nowego hasła.