Parametry środowiska

Aby sprawdzić informację o parametrach posiadanej przestrzeni hostingowej, takich jak adres FTP, serwer DNS, Parametry poczty, należy na stronie domowej panelu kliknąć Space Statistics (Statystyki przestrzeni):

parametry_srodowiska_01.png

a następnie View Space Summary (Podsumowanie przestrzeni):
parametry_srodowiska_02.png

Otworzy się okno Hosting Space Summary Information (Informacja o przestrzeni hostingowej) w którym będziemy mogli sprawdzić parametry środowiska, np: adres serwera FTP:
parametry_srodowiska_03.png

Serwery DNS

 • ns1.dcsweb.pl
 • ns2.dcsweb.pl

Panel zarządzania usługą hostingową.

Serwer WWW/FTP

jeden z poniższych w zależności od posiadanej przestrzeni hostingowej,

 • webhw22.dcsweb.pl (213.218.125.183)
 • webhw23.dcsweb.pl (213.218.125.184)
 • webhw26.dcsweb.pl (213.218.125.222)

Rodzaj dostępu

Nazwa hosta

Port

Protokół sieciowy/uwagi

WebMail:

poczta.dcsweb.pl

443/TCP

HTTPS

POP3:

poczta.dcsweb.pl

995/TCP

POP over SSL/POP3S

IMAP:

poczta.dcsweb.pl

993/TCP

IMAP over SSL/IMAPS

SMTP - praca z klientem pocztowym:

poczta.dcsweb.pl

465/TCP

SMTP over SSL/SMTPS

SMTP - praca z klientem pocztowym:

poczta.dcsweb.pl

587/TCP

SMTP

MX (SMTP):

mx1.dcsweb.pl

25/TCP

SMTP

Inne

Statystyki.dcsweb.pl - AWStats dla domen

 • MS SQL Server
  • lokalnie: mssql01.dcsweb.pl oraz mssql01.dcsweb.pl,51433,
  • ze świata tylko mssql01.dcsweb.pl,51433
  • więcej patrz: Łączenie do bazy SQL Server
    
 • MySQL Server dla planów Shared Hosting
  • lokalnie mysql01.dcsweb.pl
  • port 3306
 • ze świata: https://mysql01.dcsweb.pl/sqlbuddy/login.php
   
 • MySQL Server dla planów Serwer Windows
  • lokalnie mysql02.dcsweb.pl lub mysql03.dcsweb.pl
  • port 3306
 • ze świata: https://phpmyadmin.dcsweb.pl (serwer MySQL Server 5.7 mysql02 lub mysql03)
  (phpMyAdmin dostępny jest dla klientów usługi współdzielonego hostingu Serwer Windows dostępnej od 12.09.2016)