Ustawienie obsługi SPAM-u w SmarterMail

Domyślne ustawienia serwera pocztowego przypisują do spamu przedrostek typu: SPAM-LOW:, SPAM-MED: itp.

Ustawienia te można zmienić w aplikacji pocztowej. Po zalogowaniu do SmarterMaila należy przejść do zakładki Ustawienia, następnie wybrać Filtrowanie spamu, zaznaczyć opcję Nadpisz ustawienia Spam dla tego konta i Zapisać zmiany.

Plik:spam_1.jpg

Następnie w zakładce Akcje można wybrać jak powinny zostać potraktowane wiadomości o różnym poziomie zagrożenia. Domyślna opcja dla wszystkich poziomów to przypisywanie przedrostków, tak jak to widać na poniższym przykładzie, ale możliwe jest też ustawienie usuwania takich wiadomości lub przenoszenia ich do folderu śmieci.

Plik:spam_2.jpg