Zmiana nazwy skrzynki = migracja skrzynki

Niestety SmarterMail nie przewiduje możliwości zmiany nazwy użytkownika. W celu obejścia tego ograniczenia, należy założyć nowe konto, a następnie po zalogowaniu się na to konto poprzez https://poczta.dcsweb.pl , skorzystać z opcji Migracja Skrzynki Pocztowej celem przeniesienia wiadomości z poprzedniej skrzynki.

Po zalogowaniu należy wejść w Ustawienia i wybrać opcję Migracja Skrzynki Pocztowej:

Plik:sm_usern_1.jpg

W nowym oknie jako Typ konta należy wybrać Inne i kliknąć Następny:

Plik:sm_usern_2.jpg

W następnym kroku zaznaczamy do importu Email i klikamy Następny:

Plik:sm_usern_3.jpg

W kolejnym oknie należy uzupełnić dane dla poprzedniego konta, z którego będą przenoszone wiadomości. Po sprawdzeniu połączenia (opcją Testuj Połączenie), należy kliknąć Następny:

Plik:sm_usern_4.jpg

W ostatnim oknie klikamy Rozpocznij i czekamy, aż wiadomości zostaną przeniesione:

Plik:sm_usern_5.jpg

Plik:sm_usern_6.jpg