Migracja z obecnej platformy IIS6/SQL2005 na nowa platformę IIS7/SQL2008

Założenie konta na nowej platformie hostingowej

 1. Wchodzimy na stronę https://ssl1.dcs.pl/dcs/dcsweb/rejestracja/Migration
 2. Wpisujemy obecne dane których używamy do zarządzania usługą HostedWindows.pl

370x188px

 1. W następnym kroku akceptujemy regulamin usługi

369x175px

Nastąpi automatyczne założenie pustego konta na nowej platformie hostingowej. Żadne dane (aplikacje/bazy) NIE są migrowane automatycznie.

Otrzymasz 2 wiadomości e-mail:

- jedna wiadomość z danymi do logowania do panelu zarządzania usługą

- druga wiadomość z podsumowaniem przestrzeni użytkownika

Migracja aplikacji

Dokładny opis jak wykonać poniższe kroki znajdziesz w dokumentacji usługi.

Aby dokonać migracji aplikacji na nowy hosting należy:

 1. Zalogować się do panelu https://panel.dcsweb.pl danymi które otrzymałeś w e-mailu (1)
 2. Utworzyć Domenę którą chcemy migrować wraz z Błyskawiczną nazwą alternatywną– to pozwoli Ci od razu mieć dostęp do aplikacji w celu jej przetestowania (?)
 3. Utworzyć Witrynę dla domeny stworzonej w punkcie 2. (2)
 4. Jeżeli aplikacja korzysta z bazy SQL: utwórz bazę danych SQL oraz użytkownika (3)
 5. Utworzyć konto FTP za pomocą którego wgramy aplikację na serwer (4)
 6. W plikach konfiguracyjnych aplikacji (np. Web.config), zaktualizuj adres serwera SQL: mssql01.dcsweb.pl
 1. Wgraj aplikację oraz kopię zapasową bazy (.bak) na serwer za pomocą konta FTP (5)
 2. Odtwórz bazę na serwerze z poziomu panelu zarządzania (6)
 3. Przetestuj aplikację wykorzystując '''Błyskawiczną nazwę '''np.: [ http://[nazwa domeny].demo.dcsweb.pl]
 1. Jeśli korzystasz z poczty e-mail – stwórz odpowiednie konta pocztowe
 2. Jeśli testy przeszły pomyślnie, zmień delegację DNS domeny (w panelu zarządzania domeną – tam gdzie wykupiłeś domenę - np. home.pl) na nowych serwery DNS podane niżej. Propagacja DNS zajmie do 48 godzin, najpóźniej po tym czasie aplikacja powinna być dostępna z nowych serwerów środowiska HostedWindows.pl.
  • ns1.dcsweb.pl
  • ns2.dcsweb.pl
 3. Po upewnienie się że aplikacja działa w sposób prawidłowy i nie korzysta z zasobów na starej platformie, należy wysłać na adres <script type="text/javascript"> </script><noscript>support at hostedwindows dot pl</noscript> prośbę o wyłączenie konta w usłudze IIS6/SQL2005

Uwagi: Komunikacja pomiędzy obydwoma środowiskami jest włączona. Możliwe jest zatem tymczasowe (w celach testowych) uruchomienie aplikacji na nowym serwerze IIS7, która korzysta z bazy na starym serwerze SQL2005. Nie należy jednak traktować tego jako rozwiązanie docelowego.

Lista przydatnych adresów w nowej usłudze

Serwery DNS

 • ns1.dcsweb.pl
 • ns2.dcsweb.pl

Poczta

 • webmail poczta.dcsweb.pl
 • SMTP poczta.dcsweb.pl port 465 z SSL lub 587'''
 • POP3 poczta.dcsweb.pl port 995 z SSL'''
 • IMAP poczta.dcsweb.pl port 993 z SSL'''

Serwer SQL

 • mssql01.dcsweb.pl port 51433 -
 • z wnętrza sieci hostingowej dostępny jest także standardowy port 1433

Serwer MySQL

 • mysql01.dcsweb.pl port 3306 – '''dostępny tylko z wnętrza sieci hostingowej

Pomoc techniczna

Gdyby powyższe informacje okazały się niewystarczające, skontaktuj się z pomocą techniczną pod adresem: <script type="text/javascript"> </script><noscript>support at hostedwindows dot pl</noscript>.