Dostęp do konta

Połączenie po FTP z wykorzystaniem FileZilla

Przed połączeniem do konta FTP, sprawdź najpierw jakie parametry środowiska posiadasz.

Po uruchomieniu FileZilla należy w managerze połączyć stworzyć połączenie do serwera FTP np:

  • adres serwera 213.218.125.184
  • Protokół: FTP
  • Szyfrowanie: możliwe jest zwykłe połączenie jak również przez SSL
  • Typ logowania / Logon Type: Normal
  • User: użytkownik z panelu
  • Password: hasło z panelu

ftp23.png