Własny certyfikat SSL

Klient ma możliwość dostarczyć kupiony u zewnętrznego dostawcy certyfikat SSL, który może być użyty do udostępnienia protokołu HTTPS przy połączeniach z jego aplikacją przy zachowaniu możliwości korzystania z własnej domeny.

Ponieważ na jednym adresie IP może być zainstalowany tylko jeden certyfikat, rozwiązanie to wymaga od klienta wykupienia dodatkowo dedykowanego adresu IP. Zapotrzebowanie takie, można zgłaszać na adres pomoc@hostedwindows.pl

Po dokonaniu zakupu adresu IP, jeżeli klient wyrazi zapotrzebowanie to generowane jest na serwerze żądanie nowego certyfikatu (New Certificate Request) spotykane często pod skrótem CSR. Wielu dostawców certyfikatów wymaga dostarczenia pliku CSR w celu wygenerowania certyfikatu, jednakże nie jest to zawsze konieczne.

Po zakupie i wygenerowaniu certyfikatu przez klienta, plik certyfikatu wraz z kluczem publicznym należy przesłać ponownie do nas na adres pomoc@hostedwindows.pl po czym zostanie on zainstalowany na serwerze i możliwe będzie przypisanie go do strony klienta.

Współdzielone katalogi SSL

Niektórzy z naszych klientów mają potrzebę udostępnienia swojej aplikacji poprzez połączenie szyfrowane protokołem https.

Panel udostępnia klientom funkcjonalność Współdzielonych katalogów SSL (Shared SSL Folders).

Aby dodać taki katalog, należy wybrać z sekcji Web & Applications (Aplikacje) pozycję Shared SSL Folders (Współdzielone katalogi SSL):

wlasne_certyfikaty_ssl_01.png

Następnie wybieramy Add (Dodaj).

wlasne_certyfikaty_ssl_02.png

Należy uzupełnić poniższe pola wg. własnych potrzeb i na końcu kliknąć Create Folder (Utwórz katalog).

wlasne_certyfikaty_ssl_03.png

Po utworzeniu katalogu SSL pojawi się okno podsumowania i dalszych ustawień.

wlasne_certyfikaty_ssl_04.png

Funkcjonalność ta umożliwia utworzenie katalogu w domenie udostępnionej przez nas, która wskazuje na katalog znajdujący się w przestrzeni klienta:

Wadą tego rozwiązania jest brak możliwości korzystania z własnej domeny dla witryny.