IIS Manager for Remote Administration

Istnieje możliwość zarządzania aplikacją poprzez narzędzie IIS Manager for Remote Administration.

Żeby uaktywnić możliwość zarządzania aplikacją w ten sposób zaloguj się do panelu hostingowego https://panel.dcsweb.pl

W sekcji Web & Applications (Aplikacje) wejdź w zakładkę Web Sites (Witryny) i wybierz aplikację, którą chcesz zarządzać.

iis_manager_for_remote_administration_01.png

Wejdź w zakładkę Management (Zarządzanie), wprowadź login (Username) oraz hasło (Password) dla użytkownika i naciśnij przycisk Enable (Włącz).

iis_manager_for_remote_administration_02.png

Po uaktywnieniu zdalnego zarządzania, widoczna będzie nazwa serwera i nazwa aplikacji potrzebne do zestawienia połączenia.
Pojawi się także link do ściągnięcia narzędzia IIS manager for Remote Administration - http://www.iis.net/extensions/IISManager
 

iis_manager_for_remote_administration_03.png

Jeżeli nie masz jeszcze tego narzędzia ściągnij je i zainstaluj, a następnie uruchom.

Po uruchomieniu narzędzia wybierz opcję File->Connect to a Site...

Plik:Connect.png

Wpisz nazwę serwera i nazwę aplikacji, które były widoczne w panelu hostingowym.

Plik:Specify connection.png

Wpisz nazwę użytkownika i hasło.

Plik:Connect credentials.png

Wpisz nazwę połączenia, pod którą Twoja aplikacja będzie widoczna w narzędziu.

Plik:Connection name.png

Być może zaistnieje potrzeba doinstalowania dodatkowych bibliotek - jeżeli zamierzasz z nich korzystać, zgódź się na ich instalację.

Plik:Features.png

Po ewentualnej instalacji bibliotek możesz już zarządzać swoją stroną za pomocą IIS Manager for Remote Administration.

Plik:Iis main.png