Instalacja darmowego certyfikatu Let's Encrypt

Usługa Let's Encrypt pozwala na skorzystanie z darmowego certyfikatu SSL

  • usługa dostępna jest dla klientów usługi współdzielonego hostingu Serwer Windows dostępnej od 12.09.2016
  • usługa nie wymaga dedykowanego adresu IP
  • certyfikat wydawany jest na 90 dni i po tym czasie jest automatycznie odnawiany
  • usługa Let's Encrypt nie wystawia certyfikatów typu Wildcard

1. Przejdź do właściwości witryny oraz wybierz zakładkę SSL i kliknij Install free certificate from Let's Encrypt (Zainstaluj darmowy certyfikat Let's Encrypt):

instalacja_darmowego_certyfikatu_lets_encrypte_01.png

2. Wybierz adres na którym ma być zainstalowany certyfikat oraz ewentualnie dodatkowe domeny (możesz dodać więcej subdomen, przytrzymaj CTRL+ lewy klawisz myszki aby je zaznaczyć) Po zapoznaniu się i akceptacji regulaminu usługi Let's Encrypt - zaznacz pole I have read and agree to Let's Encrypt certificate (Zgadzam się z regulaminem usług Let's Encrypt). Na koniec kliknij Create and install Let's Encrypt certificate (Utwórz i zainstaluj certyfikat Let's Encrypt).

instalacja_darmowego_certyfikatu_lets_encrypt_02.png

3. Gdy certyfikat zostanie zainstalowany poprawnie, ujrzymy poniższy komunikat.

certyfikat_lets_encrypt_powodzenie.jpg

UWAGA!
  • Domena na której będzie instalowany certyfikat, musi być aktywna i wskazywać na witrynę serwera w usłudze HostedWindows.pl

Automatyczne przekierowanie na SSL

Aby wymusić ruch po https dodaj do pliku web.config do sekcji <system.webServer> następujący wpis:

<rewrite>
<rules>
<rule name="Redirect to HTTPS" stopProcessing="true">
<match url="(.*)"/>
<conditions><add input="{HTTPS}" pattern="^OFF$"/>
</conditions>
<action type="Redirect" url="https://{HTTP_HOST}/{R:1}" redirectType="SeeOther"/>
</rule>
</rules>
</rewrite>
 

Jeżeli wykorzystujesz tę metodę, upewnij się, że nie używasz ścieżek bezwzględnych, typu http://domena/obrazy/logo.jpg, ponieważ może to spowodować ostrzeżenie o niebezpiecznych elementach na stronie.