Konfiguracja katalogu domowego wirtyny

Otwórz stronę właściwości witryny. Domyślnie zaznaczona jest zakładka Home Folder (Katalog domowy).

konfiguracja_katalogu_domowego_witryny_01.png

Lokalizacja katalogu domowego

Wybierz opcję Folder in your Hosting Space (Katalog w twojej przestrzeni). Katalog ten domyślnie jest podkatalogiem wwwroot w katalogu o nazwie domeny (w planach Shared Hosting nie ma obecnie możliwości jego zmiany).
Wybierz opcję Redirection to URL (Przekierowanie do URL) aby przekierować wszystkie żądania z aplikacji klienta (np. przeglądarki) do innej witryny lub katalogu wirtualnego których adres zostanie wprowadzony w polu poniżej.

Ustawienia zabezpieczeń

Włącz opcję Enable Write Permissions (Włącz uprawnienia zapisu) aby pozwolić użytkownikom witryny ładować pliki, obrazki do katalogu na serwerze. Wykorzystanie prawa zapisu jest możliwe tylko jeśli przeglądarka wspiera polecenie PUT protokołu HTTP 1.1.
Włącz opcję Enable Directory Browsing (Włącz przeglądanie katalogów) aby pozwolić gościom witryny na oglądanie listy plików zawartych w katalogu i podkatalogach.
Włącz opcję Enable Parent Paths (Pozwól na ścieżkę macierzystą - Parent path) aby pozwolić, by strony używały względnych ścieżek dostępu sięgających powyżej katalogu domowego aplikacji WWW (wykorzystując w składni ścieżki ".."). Opcja ta może być niezbędna dla aplikacji ASP.

Uwierzytelnianie

Włącz opcję Allow Anonymous Access (Zezwól na dostęp anonimowy) aby pozwolić na anonimowe na poziomie HTTP połączenia do tej witryny. Opcja ta zazwyczaj jest włączona dla zdecydowanej większości witryn.
Włącz opcję Enable Basic Authentication (Włącz proste uwierzytelnianie) aby wymusić na użytkownikach uwierzytelnianie w witrynie. Proste uwierzytelnianie (Basic Authentication) jest częścią protokołu HTTP i jest wspierana przez większość przeglądarek. Jednak nazwa użytkownika i jego hasło nie jest szyfrowana, w czasie przesyłania przez sieć, włączenie tej opcji jest ryzykowne i odradzane. Opcja ta powinna być wyłączona dla zdecydowanej większości witryn.

Domyślne dokumenty

Opcja Default documents (domyślne dokumenty) jest wykorzystywana by wskazać serwerowi WWW jakie dokumenty powinny być traktowane jako domyślne w danym katalogu.