Wprowadzenie

Panel hostingowy udostępnia możliwość wykonania kopii zapasowej całej przestrzeni hostingowej, zasobów takich jak domeny, zawartość stref DNS, definicje witryn i ich zawartość, konta pocztowe i FTP, bazy danych i związane z nimi konta użytkowników.

Kopia zapasowa

Aby wykonać kopię zapasową przestrzeni, należy na poziomie wybranej przestrzeni wybrać odnośnik Backup (Kopia zapasowa) z sekcji Tools (Narzędzia):

kopie_zapasowe_i_odzyskiwanie_przestrzeni_01.png

kopie_zapasowe_i_odzyskiwanie_przestrzeni_02.png

Należy wybrać nazwę tworzonej kopii i sprawdzić kompletność listy elementów które zostaną skopiowane oraz wskazać Folder docelowy, a następnie kliknąć Backup (Kopia zapasowa).

kopie_zapasowe_i_odzyskiwanie_przestrzeni_03.png

W trakcie wykonywania kopii zapasowej, pojawi się poniższe okno:

kopie_zapasowe_i_odzyskiwanie_przestrzeni_04.png

Po poprawnym wykonaniu kopii zapasowej, pojawi się poniższe okno:

kopie_zapasowe_i_odzyskiwanie_przestrzeni_05.png

W przypadku gdy w ramach konta istnieje więcej przestrzeni hostingowych możliwe jest wykonanie kopii zapasowej do innej przestrzeni.

Odzyskiwanie z kopii zapasowej

Aby odzyskać dane na podstawie wcześniej wykonanej kopii należy przejść do utworzonej przestrzeni i wybrać odnośnik Restore (Przywróć).

kopie_zapasowe_i_odzyskiwanie_przestrzeni_06.png

 

kopie_zapasowe_i_odzyskiwanie_przestrzeni_07.png

UWAGA:

- nie jest możliwe odzyskanie wybranych elementów z backup przestrzeni, a jedynie całej jego zawartości.
- kreator odzyskiwania pomija elementy które istnieją w przestrzeni