Logowanie do panelu hostingowego

Aby pracować z panelem hostingowym należy udać się na stronę https://panel.dcsweb.pl.
Otworzy się strona pozwalająca na zalogowanie się w systemie zarządzania hostingiem (panelu hostingowym):
 

imagelogowanie_01.png

Na formularzu logowania dostępna jest opcja pozwalająca na pamiętanie logowania - po jej wybraniu nie będzie konieczne ponowne logowanie. Oczywiście opcja ta nie powinna
być stosowana na publicznie dostępnych, niezaufanych komputerach. Dostępne są następujące języki w jakich może pracować panel:

  • polski
  • angielski

Aby się zalogować należy wprowadzić użytkownika i hasło w odpowiednie rubryki i wybrać "Zaloguj".

Po zalogowaniu powinna się ukazać strona domowa użytkownika:

imagelogowanie_02.png

Na górze znajduje się menu konta, odnośnik do raportów, możliwość wylogowania się oraz wyszukiwanie zasobów
(witryn, kont FTP, baz danych itp).

W centralnej części strony znajdują się poszczególne sekcje zarządzania kontem:

  • System
  • Aplikacje
  • Poczta POP/IMAP
  • Bazy danych

Po prawej znajdują się szczegóły dotyczące konta użytkownika, jego status itp.