Podsumowanie przestrzeni

Z menu po lewej z sekcji Account (Konto) wybierz Space Statistics (Statystyki przestrzeni).

Space Quotas (Limity przestrzeni), dostarcza podstawowych informacji na temat wykorzystanych limitów przestrzeni.

podsumowanie_przestrzeni_01.png

Aby zobaczyć podsumowanie wszystkich zasobów przestrzeni kliknij na odnośnik View Space Summary (Podsumowanie przestrzeni) na górze strony:

podsumowanie_przestrzeni_02.png

Możesz wysłać podsumowanie na swój email uzupełniając pole To (Do) i klikając na przycisk Send (Wyślij).