Podsumowanie przestrzeni

Z menu po lewej z sekcji Account (Konto) wybierz Space Statistics (Statystyki przestrzeni).

Space Quotas (Limity przestrzeni), dostarcza podstawowych informacji na temat wykorzystanych limitów przestrzeni.

podsumowanie_przestrzeni_01.png

Aby zobaczyć podsumowanie wszystkich zasobów przestrzeni kliknij na odnośnik View Space Summary (Podsumowanie przestrzeni) na górze strony:

podsumowanie_przestrzeni_02.png

Możesz wysłać te informacje wpisując w pole To (Do): adres e-mail i klikając na przycisk Send (Wyślij).