Przeglądanie logów

Przeglądanie logów (Audit Log) pozwala na sprawdzenie wszystkich działań przeprowadzanych na koncie użytkownika z panelu zarządzania MSPControl w ostatnich 30 dniach np. stworzenie, zmodyfikowanie lub usunięcie witryny, bazy danych itp.

Uwaga: wyłączone są z tego aktywności prowadzone innymi niż MSPControl kanałami (np. przez bezpośredni dostęp do baz SQL, przez FTP lub panel kontrolny aplikacji).

Aby sprawdzić zawartość logu, należy rozwinąć menu Account (Konto) z lewej strony oraz wybrać Audit Log (Dziennik Zdarzeń).

dziennik_logow_01.png

Można filtrować dane wg przedziału czasowego, ważności zdarzenia, źródła lub nazwy zadania (Severity, Source, Task name). Wybrane logi można zapisać w formacie .csv wykorzystując przycisk Export Log (Eksport logu).