Tworzenie katalogów wirtualnych

Katalog wirtualny pozwala na umieszczenie pod przyjazną nazwą katalogów utworzonych w ramach przestrzeni, ale poza katalogiem domowych głównej aplikacji WWW.
Pozwalają także na stworzenie aplikacji ASP.NET z dowolnego katalogu znajdującego się w ramach głównej aplikacji WWW (część aplikacji tego wymaga takiego potraktowania).

Aby zobaczyć listę utworzonych katalogów wirtualnych należy we własnościach witryny wybrać zakładkę Virtual Dirs (Katalogi wirtualne):

tworzenie_katalogow_wirtualnych_01.png

Aby stworzyć nowy katalog wirtualny (po kliknięciu na powyższym ekranie w przycisk Create Directory (Utwórz katalog) należy wybrać lokalizację w jakieś znajduje się
oryginalny katalog (w polu Folder (Katalog) ) oraz jego nową nazwę (w polu Directory Name (Nazwa katalogu) i potwierdzić przyciskiem Create Folder (Utwórz katalog).

tworzenie_katalogow_wirtualnych_02.png

Po utworzeniu zostaną zaprezentowane właściwości katalogu. Są one bardzo podobne do właściwości określanych na poziomie katalogu głównego witryny:

tworzenie_katalogow_wirtualnych_03.png