Tworzenie katalogów zabezpieczonych

MSPControl umożliwia zabezpieczenie dostępu do wybranych folderów w ramach witryny za pomocą hasła.

Aby włączyć zabezpieczenie należy przejść na poziom witryny, wybrać swoją witrynę a następnie zakładkę Secured Folders (Zabezpieczone katalogi) a następnie przycisk Enable Secured Folders (Włącz zabezpieczone katalogi):

tworzenie_katalogow_zabezpieczonych_01.png

tworzenie_katalogow_zabezpieczonych_02.png

Aby stworzyć nowego użytkownika należy użyć przycisku Add User (Dodaj użytkownika), a następnie po wprowadzeniu nazwy użytkownika i hasła kliknąc Save (Zapisz):

tworzenie_katalogow_zabezpieczonych_03.png

Następnie należy stworzyć grupę zabezpieczeń (przycisk Add Group - Dodaj grupę), a następnie po wprowadzeniu nazwy wybrać użytkowników którzy do niej będą należeć i wybrać Save (Zapisz):

tworzenie_katalogow_zabezpieczonych_04.png

Po stworzeniu grupy i użytkowników można przystąpić do właściwego zabezpieczenia katalogu. Na zakładce Secured Folders (Zabezpieczone katalogi) należy wybrac odnośnik Add Folder (Dodaj Katalog):

tworzenie_katalogow_zabezpieczonych_05.png

Pole Folder title (Tytuł katalogu) będzie wyświetlane w nagłówku okna logowania w przeglądarce w czasie uwierzytelniania. Należy także wybrać ścieżkę która ma być chroniona i wybrać użytkoników i/lub grupy które mają mieć dostęp.

Panel hostingowy stworzy w kalogu głównym aplikacji WWW dwa pliki .htpasswd (z nazwami użytkowników oraz ich uprawnień) oraz .htgroup (z definicją grup)

tworzenie_katalogow_zabezpieczonych_06.png

oraz .htaccess w chronionym katalogu z informacją na temat zasad dostępu do katalogu.

tworzenie_katalogow_zabezpieczonych_07.png