Konta FTP

Domyślnie dostęp do plików tworzących stronę możliwy jest tylko z pomocą protokołu File Transfer Protocol (FTP). Pozwala on na przesyłanie plików pomiędzy lokalnym komputerem a serwerem hostingowym.

Aby sprawdzić jakie są dostępne konta FTP w prestrzeni hostingowej kliknij na FTP Accounts (Konta FTP):

konta_ftp_01.png

Aby stworzyć nowe konto kliknij na przycisk Add (Dodaj)

konta_ftp_02.png

Wprowadź nazwę użytkownika (User name nazwę logowania FTP) oraz jego hasło (Password) a następnie wybierz katalog domowy (Home folder) do jakiego ma mieć prawo dostępu użytkownik oraz jego uprawnienia.

Serwer FTP pozwala na dostęp użytkownika tylko do jego katalogu domowego i jego podkatalogów. Domyślnie katalog domowy tworzony jest na samym szczycie przestrzeni - nie jest powiązany z katalogiem związanym z domeną lub witryną.

konta_ftp_03.png

UWAGA: może się okazać, że wybrana nazwa jest zastrzeżona lub już wykorzystywana np. przez innego użytkownika. W takim wypadku należy wybrać inną nazwę.

Parametry połączenia FTP

Aby sprawdzić w jaki sposób można skorzystać z konta należy wybrać podsumowanie przestrzeni (View Space Summary) i przewinąć do sekcji FTP:

image:FTP_Konto_1.jpg

Dostęp do konta

Aby dostać się do plików z pomocą konta FTP używając Windows Explorer należy wprowadzić adres serwera FTP i nacisnąć enter:

image:FTP_Konto_3.jpg

Następnie należy wprowadzić poświadczenia konta:

image:FTP_Konto_2.jpg