Tworzenie witryn

Istnieją dwa sposoby stworzenia nowej witryny:

  • można stworzyć witrynę podczas tworzenia domeny,
  • można stworzyć witrynę samodzielnie, w sekcji Web & Applications (Aplikacje) wybierając Web Sites (Witryny).

Aby stworzyć nową witrynę samodzielnie, po uprzednim stworzeniu domeny bez tworzenia witryny, w sekcji Web & Applications (Aplikacje), wybierz Web Sites (Witryny).

tworzenie_witryn_01.png

Kliknij Add (Dodaj) i otwórz kreatora tworzenia nowej witryny:

tworzenie_witryn_02.png

Wybierz uprzednio stworzoną domenę będąca podstawą witryny.

Kliknij Create Web Site (Utwórz witrynę) aby zakończyć pracę kreatora i utworzyć witrynę.