Weryfikacja przy problemach z połączeniem do bazy SQL Server

1. W oknie logowania należy wybrać „Connection Properties” – ustawienia powinny być takie jak na obrazku.

Plik:Sql.png

2. W przypadku gdy występuje problem z połączeniem do bazy SQL, należy zainstalować polecenie telnet, instrukcja znajduje się pod linkiem https://technet.microsoft.com/pl-pl/library/cc771275(v=ws.10).aspx

  • Następnie należy wykonać kolejno:
  • a. uruchomić polecenie cmd (start->uruchom->cmd)
  • b. wpisać polecenie: telnet mssql01.dcsweb.pl 51433
  • c. poprawnym wynikiem takiego polecenia powinno być pokazanie się czarnego okna