Wprowadzenie do przestrzeni hostingowych

Przestrzeń hostingowa (Hosting space) jest zbiorem zasobów lub usług dostępnych dla danego konta. Jest to wirtualny kawałek środowiska hostingowego zawierający takie elementy jak domeny, witryny, konta pocztowe oraz inne dostępne dla użytkownika elementy.
 

Zawartość przestrzeni hostingowej zależy od planu hostingowego, który mówi jakie zasoby są dostępne (i na jakich serwerach) oraz jak wiele ich jest udostępnionych (limity planu hostingowego). W ramach jednego konta może znajdować się wiele przestrzeni hostingowych (będą się one nazywać tak jak plan hostingowy).
 

wprowadzenie_do_przestrzeni_hostingowych_01.png

Na głównej stronie znajdują się sekcję menu z dostępnymi zasobami w danej przestrzeni hostingowej:

  • System
  • Web & Applications (Strony i aplikacje)
  • POP/IMAP Email (Poczta POP/IMAP)
  • Databases (Bazy danych)

Na górze znajdują się podstawowe dane konta.