Wykonywanie kopii zapasowej i odzyskiwanie bazy SQL Server

W celu wykonania kopii zapasowej bazy danych MS SQL wejdź w jej właściwości, następnie naciśnij przycisk Backup (Kopia zapasowa) w sekcji Maintenance Tools.

wykonywanie_kopii_zapasowej_i_odzyskiwanie_bazy_sql_server_01.png

Zdefiniuj nazwę dla pliku z kopią zapasową, a następnie wybierz sposób jej przechowywania. Możliwe jest pobranie pliku z backupem lub skopiowanie go do wybranego folderu wewnątrz przestrzeni hostingowej.

wykonywanie_kopii_zapasowej_i_odzyskiwanie_bazy_sql_server_02.png

Panel usługi wykonuje backup baz MSSQL w formacie BAK. Takie pliki mogą osiągnąć bardzo duży rozmiar, możliwe jest jednak zmniejszenie tego rozmiaru poprzez zaznaczenie opcji ZIP Backup (Spakować kopię zapasową do pliku ZIP).

W celu przywrócenia bazy danych, na ekranie właściwości kliknij przycisk Restore (Przywróć) w sekcji Maintenance Tools wybranej bazy danych:

wykonywanie_kopii_zapasowej_i_odzyskiwanie_bazy_sql_server_03.png

Następnie zaznacz Uploaded File (Wczytany plik), aby wybrać plik z twojego lokalnego systemu lub zaznacz Hosting Space File (Plik przestrzeni) i wtedy wybierz plik kopii zapasowej znajdujące się wewnątrz przestrzeni hostingowej.

Naciśnij Restore (Przywróć), aby uruchomić przywracanie z pliku.

W celu zmniejszenia rozmiaru baz danych MS SQL możesz wykonać operację Truncate Files (Obetnij pliki), dla której przycisk znajduje się na ekranie właściwości w sekcji Housekeeping Tools.