Wykonywanie kopii zapasowej i odzyskiwanie bazy SQL Server

W celu wykonania kopii zapasowej bazy danych MS SQL wejdź w jej właściwości, następnie naciśnij przycisk "Kopia zapasowa"

wykonywanie_kopii_zapasowej_i_odzyskiwanie_bazy_sql_server_01.png

Zdefiniuj nazwę dla pliku z kopią zapasową, a następnie wybierz sposób jej przechowywania. Możliwe jest pobranie pliku z backupem lub skopiowanie go do wybranego folderu wewnątrz przestrzeni hostingowej.

wykonywanie_kopii_zapasowej_i_odzyskiwanie_bazy_sql_server_02.png

Panel usługi wykonuje backup baz MSSQL w formacie BAK. Takie pliki mogą osiągnąć bardzo duży rozmiar, możliwe jest jednak zmniejszenie tego rozmiaru poprzez zaznaczenie opcji "Spakować kopię zapasową do pliku ZIP".

W celu przywrócenia bazy danych, na ekranie właściwości kliknij przycisk "Przywróć":

wykonywanie_kopii_zapasowej_i_odzyskiwanie_bazy_sql_server_03.png

Następnie zaznacz "Wczytany plik", aby wybrać plik z twojego lokalnego systemu lub zaznacz "Plik przestrzeni" i wtedy wybierz plik kopii zapasowej znajdujące się wewnątrz przestrzeni hostingowej.

Naciśnij "Przywróć", aby uruchomić przywracanie z pliku.

W celu zmniejszenia rozmiaru baz danych MS SQL możesz wykonać operację "Obetnij pliki", dla której przycisk znajduje się na ekranie właściwości.