Wykorzystanie Menadżera Plików

Menadżer plików pozwala na pełne zarządzanie plikami w ramach przestrzeni hostingowej. Można przeglądać je, kopiować, przenosić, zmieniać nazwę tak plików jak i folderów.
Można zmieniać uprawnienia plików, tworzyć nowe pliki i foldery, przekazywać, kompresować i rozpakowywać pliki z poziomu przeglądarki WWW.
Do standardowego zarządzania środowiskiem nie ma potrzeby wykorzystywania FTP do pracy plikami.
 

Aby otworzyć menadżera plików, wybierz File Manager (Menadżer plików) z sekcji System na ekranie głównym:

wykorzystanie_menadzera_plikow_01.png

Aby przeglądać katalog kliknij w reprezentujący go odnośnik. Aby przejść wyżej wybierz odpowiednią ścieżkę z listy znajdującej się nad listą plików i katalogów.
(Home (Katalog domowy) oznacza główny katalog przestrzeni).
 

wykorzystanie_menadzera_plikow_02.png


Aby załadować nowe pliki kliknij na przycisk Upload (Wczytaj):

wykorzystanie_menadzera_plikow_03.png

 

wykorzystanie_menadzera_plikow_04.png

a następnie kliknij przycisk Przeglądaj.../Browse... aby wybrać pliki z lokalnego dysku. Za jednym razem można skopiować 5 plików.
Kliknij przycisk Upload (Wczytaj) aby załadować pliki do bieżącego katalogu przestrzeni.
 


Aby stworzyć nowy plik tekstowy należy wybrać przycisk Create File (Utwórz plik):

wykorzystanie_menadzera_plikow_05.png

 

wykorzystanie_menadzera_plikow_06.png

Wprowadź nazwę pliku (z rozszerzeniem) oraz ew. zawartość pliku i kliknij Create (Utwórz).


Aby stworzyć katalog kliknij na przycisk Create folder (Utwórz katalog):

wykorzystanie_menadzera_plikow_07.png

 

wykorzystanie_menadzera_plikow_08.png

... wprowadź nazwę katalogu u kliknij przycisk Create (Utwórz).


Aby spakować pliki i foldery do archiwum należy wybrać przeznaczone do archiwizacji pliki na liście:

wykorzystanie_menadzera_plikow_09.png

 

wykorzystanie_menadzera_plikow_10.png

a następnie kliknąć w przycisk Zip (Skompresuj do *.zip):

Należy wprowadzić nazwę archiwum i kliknąć w przycisk Zip. Panel potrafi kompresować pliki tylko w formacie ZIP (dostępnym na większości systemów operacyjnych).

Aby rozpakować archiwum należy wybrać je na liście plików i kliknąć w przycisk Unzip (Rozpakuj) po zaznaczeniu pliku. Archiwum będzie rozpakowane w bieżącym katalogu, dlatego upewnij się, że plik znajduje się we właściwej lokalizacji.

By skopiować plik należy wybrać go na liście i kiknij w przycisk Copy (Kopiuj):

wykorzystanie_menadzera_plikow_11.png

 

wykorzystanie_menadzera_plikow_12.png

Następnie należy wskazać katalog przeznaczenia (lub wybrać go z drzewa folderów) i kliknąć Copy (Kopiuj).