Zarządzanie domenami

Zanim będzie możliwe stworzenie witryny lub skrzynek pocztowych konieczne jest najpierw dodanie domeny. Domena w środowisku WebsitePanel ma następującą charakterystykę:
 

  • Domena oznacza domenę DNS poniżej najwyższego poziomu (top-level domain, TLD), np. domenauzytkownika.com.
  • Możesz stworzyć nową witrynę dla domeny DNS, ale domena nie może zostać dodana jako wskaźnik dla istniejącej witryny.
  • Domena może posiadać "błyskawiczną nazwę alternatywną" - “Instant alias” - tymczasową nazwę w poddomenie udostępnianej przez dcsweb.pl aby dostać się do strony zanim rozpropagują się nowe wpisy w serwerach DNS.

Aby zarządzać domenami wybierz Domains (Domeny) z sekcji System na stronie domowej konta.

zarzadzanie_domenami_01.png

Aby dodać kliknij w Add Domain (Dodaj domenę):

zarzadzanie_domenami_02.png

następnie wybierz opcję Domain (Domena):

zarzadzanie_domenami_03.png

Nazwa domeny powinna być wprowadzana bez przedroskta "www." np. moja-domena.net

Kliknij w Add Domain (Dodaj domenę) aby stworzyć domenę.

zarzadzanie_domenami_04.png

Aby sprawdzić własności domeny należy kliknąć w odnośnik z nazwą domeny na liście domen.

zarzadzanie_domenami_05.png

We właściwościach domeny można sprawdzić m.in:

  • czy wybrana domena ma włączoną obsługę poczty elektronicznej,
  • czy wybrana domena wskazuje na witrynę WWW,
  • czy domena została założona w lokalnym serwerze DNS.