Zmiana hasła użytkownika

Otwórz stronę domową użytkownika, a następnie kliknij na Change Password (Zmień hasło) w panelu na górze z prawej strony:

zmiana_hasla_01.png

Wprowadź hasło (2 razy) oraz kliknij Change Password (Zmień hasło).

zmiana_hasla_02.png

UWAGA: zmiana hasła spowoduje wylogowanie z obecnej sesji i konieczność ponownego zalogowania, używając nowego hasła.