Łączenie do bazy SQL Server z odo

Do bazy MS SQL Server utrzymywanej w środowisku HostedWindows.pl można dostać przy pomocy Microsoft SQL Management Studio.
Należy podać adres serwera webhw24.htx-net.pl,51433 (dla hostingu ODO) lub webhw27.htx-net.pl,51433 (dla hostingu RODO) oraz użytkownika i jego hasło a także także bazy do której będzie się łączyć.


image:polaczenie_do_webhw23_dcsweb_pl_51433_ze_wskazaniem_bazy_danych_1.png

image:polaczenie_do_webhw23_dcsweb_pl_51433_ze_wskazaniem_bazy_danych_2.png


image:polaczenie_do_webhw23_dcsweb_pl_51433_ze_wskazaniem_bazy_danych_3.png

 

Po połączeniu w drzewie baz, docelowa baza danych nie będzie widoczna. Aby się do niej dostać należy uruchomić ikonką *New query* (2 na rysunku powyżej) nowe zapytanie do bazy i dalej działać w ramach tej sesji.

Analogiczne parametry serwera należy podać w wypadku aplikacji (np. jako Connection String). W wypadku aplikacji webowych działających możliwe jest podanie także jako adresu serwera webhw24.htx-net.pl (bez podawania numeru portu, czyli ,51433). Z lub webhw27.htx-net.pl powodu weryfikacji poprawności połaczenia wykonywanego w ramach sesji SSL nie zadziała wskazanie w pliku konfiguracyjnym na localhost.

UWAGA: połączenie to jest szyfrowane (nie ma możliwości wykonania połączenia nieszyfrowanego). W wypadku problemów z certyfikatem negocjacja połączenia może się nie udać. Prosimy w takim wypadku o kontakt z pomocą techniczną pod adresem pomoc@hostedwindows.pl