Logowanie do panelu hostingowego z odo

Aby pracować z panelem hostingowym należy udać się na stronę https://panel.dcsweb.pl. Otworzy się strona pozwalająca na zalogowanie się w systemie zarządzania hostingiem (panelu hostingowym):

imagelogowanie_01.png

Na formularzu logowania dostępna jest opcja pozwalająca na pamiętanie logowania - po jej wybraniu nie będzie konieczne ponowne logowanie. Oczywiście opcja ta nie powinna być stosowana na publicznie dostępnych, niezaufanych komputerach. Dostępna jest angielska wersja językowa panelu.

Aby się zalogować należy wprowadzić użytkownika i hasło w odpowiednie rubryki i wybrać Sign In (Zaloguj).

Po zalogowaniu powinna się ukazać strona domowa użytkownika:

imagelogowanie_02.png

Na górze znajduje się menu konta, odnośnik do raportów, możliwość wylogowania się oraz wyszukiwanie zasobów

(witryn, kont FTP, baz danych itp).

W centralnej części strony znajdują się poszczególne sekcje zarządzania kontem:

- System

- Web & Applications (Aplikacje)

- POP/IMAP Email (Poczta POP/IMAP)

- Databases (Bazy danych)

Na górze znajdują się szczegóły dotyczące konta użytkownika, jego status itp.