Procedura zawarcia umowy na przetwarzanie danych osobowych

Opłacenia abonamentu na plan SharedHosting z ochroną danych osobowych pozwala na zawarcie umowy o przetwarzaniu danych osobowych.

Optymalną ścieżką zawarcia umowy jest wypełnienie brakujących danych i wydrukowanie jej oraz podpisanie przez upoważnionego przedstawiciela klienta, a następnie przesłanie pocztą na adres:
Zespół HostedWindows.pl
dcs.pl Sp. z o.o.
Ursynów Business Park
ul. Puławska 303
02-785 Warszawa 

W ciągu 2 dni roboczych umowa zostanie podpisana (niezwłocznie po podpisaniu skan umowy zostaje wysłany na odpowiednie konto wskazane w panelu zarządzania) i odesłana listem poleconym na adres wskazany w umowie (jeśli ma być to inny adres prosimy o odpowiednią adnotację).

Zawarcie umowy jest podstawą do wypełnienia wniosku o zarejestrowanie zbioru przez Głównego Inspektora Danych Osobowych. Przydatny do tego może być "Załącznik nr 1. SharedHosting z ochroną danych osobowych - oświadczenie o spełnieniu przez dcs.pl Sp. z o.o. wymogów dotyczących przetwarzania danych osobowych" będący częścią umowy.