Publikowanie aplikacji za pomocą Visual Studio (ODO)

Aby opublikować aplikację za pomocą narzędzie Visual Studio, należy wejść we właściwości swojej witryny i wybrać Web Publishing.

publikowanie_aplikacji_za_pomoca_visual_studio_01.png

Użytkownik generuje się automatycznie na podstawie nazwy naszej aplikacji.

Podajemy hasło i wybieramy Enable (Włącz), powinien pojawić się poniższy komunikat po poprawnym włączeniu opcji publikacji.

publikowanie_aplikacji_za_pomoca_visual_studio_02.png

W następnym kroku należy pobrać profil publikacji (Download Publishing Profile for this web site), który będzie można użyć do publikacji aplikacji poprzez Visual Studio.

publikowanie_aplikacji_za_pomoca_visual_studio_03.png

W Visual Studio, wybieramy nasz projekt, klikamy prawym przyciskiem myszy na nazwie projektu i wybieramy z opcji Publish...

Plik:Publish.jpg

W sekcji Select a publish target, wybieramy Import i podajemy ścieżkę do wcześniej wygenerowanego pliku *.publishsettings

Plik:Publish web.jpg

W sekcji Connection, poniższe dane zostaną uzupełnione automatycznie na podstawie wcześniej wgranego pliku *.publishsettings

Plik:Publish web24.jpg

W sekcji Settings, ustawiamy parametry według własnych potrzeb.

Na koniec klikamy Publish

Uwaga! W przypadku problemów z publikacją aplikacji bezpośrednio na nasz serwer należy sprawdzić konfigurację ustawień uprawnień dla użytkownika w aplikacji Visual Studio.

Problem i poprawna konfiguracja opisana jest np. w tym artykule: Prevent Visual Studio 2010/12 and Web Deploy From Changing ACLs