Otwórz katalog domowy przestrzeni.

Aby zobaczyć listę dostępnych baz danych MS SQL Server oraz użytkowników wskaż odnośnik "Bazy danych" (“Databases”) i z rozwijalnego menu wybierz "SQL Server 2008":

image:PU-SQLDB-summary.png

Aby utworzyć nową bazę SQL Server kliknij w przycisk "Utwórz bazę danych" (“Create Database”):

image:PU-SQLDB-create.png

Wprowadź nazwę bazy danych i naciśnij przycisk "Zapamiętaj" by zakończyć kreatora. Postaraj się, by nazwa bazy danych była unikalna, ponieważ znajdować się będzie na współdzielonym serwerze i prawdopodobnie inne bazy o tej nazwie już istnieją - co spowoduje brak możliwości założenia bazy o wybranej przez nazwie.

W następnym kroku należy utworzyć użytkownika bazy danych i powiązać go z bazą danych.

Aby stworzyć użytkownika bazy danych kliknij w przycisk "Utwórz użytkownika" (“Create User”):

image:PU-SQLDB-createDBuser.png

Wprowadź nazwę użytkownika, hasło (dwa razy), w części "Bazy danych" (“Databases”) wkaż bazę do której użytkownik może się zalogować. UWAGA: użytkownik otrzyma w wybranych bazach rolę "db_owner".

Można dodatkowo wybrać opcję "Domyślna baza:" (“Default database”) - nie jest to obowiązkowe. Jej wybranie określa wybór domyślnej bazy przy połączeniu.

Uwierzytelnianie Windows-based

Aplikacja może korzystać także z uwierzytelniania Windows-based. Aby włączyć tę opcję należy skontaktować się z <script type="text/javascript"> </script><noscript>pomocą techniczną (support at hostedwindows dot pl)</noscript>.