Konta FTP

Domyślnie dostęp do plików tworzących stronę możliwy jest tylko z pomocą protokołu File Transfer Protocol (FTP) over SSL. Pozwala on na przesyłanie plików pomiędzy lokalnym komputerem a serwerem hostingowym.

Aby sprawdzić jakie są dostępne konta FTP w prestrzeni hostingowej kliknij na FTP Account (Konta FTP):

konta_ftp_01.png

Aby stworzyć nowe konto kliknij na przycisk Add (Dodaj):

konta_ftp_02.png

Wprowadź nazwę użytkownika (User name - nazwę logowania FTP) oraz jego hasło (Password) a następnie wybierz katalog domowy (Home folder) do jakiego ma mieć prawo dostępu użytkownik oraz jego uprawnienia.

Serwer FTP pozwala na dostęp użytkownika tylko do jego katalogu domowego i jego podkatalogów. Domyślnie katalog domowy tworzony jest na samym szczycie przestrzeni - nie jest powiązany z katalogiem związanym z domeną lub witryną.

konta_ftp_03.png

UWAGA: może się okazać, że wybrana nazwa jest zastrzeżona lub już wykorystywana np. przez innego użytkownika. W takim wypadku należy wybrać inną nazwę.

Dostęp do konta

Dostęp do konta FTP w wypadku planów z ochroną danych osobowych możliwy jest jedynie z poziomu klientów obsługujących FTP z wyborem sesji TLS. Poniżej znajduje się przykład dla jednego z takich klientów: FileZilla

Połączenie po FTPS z wykorzystaniem FileZilli

Definicja połączenia

Po uruchomieniu FileZilla należy w managerze połączyć stworzyć połączenie do serwera FTP:

 • serwer: webhw24.htx-net.pl
 • adres serwera 213.218.125.187
 • Protokół: FTP
 • Szyfrowanie: bezpośrednie połączenie FTP przez TLS ("Wymaga bezpośredni FTP przez TLS" lub po angielsku: "Require explicit FTP over TLS")
 • Typ logowania / Logon Type: Normal
 • User: użytkownik z panelu
 • Password: hasło z panelu

image:filezilla-ftp-tls-definicja.png

Pierwsze połączenie

W wypadku pierwszego połączenia do danego serwera może się pojawić żądanie potwierdzenia poprawności certyfikatu.

image:filezilla-do-FTPS-pierwsze-polaczenie.png
Należy zaakceptować certyfikat z parametrami takimi jak poniżej:
image:filezilla-do-FTPS-pierwsze-polaczenie_akceptacja.png

W środowisku HostedWindows.pl wykorzystujemy certyfikaty pochodzące z publicznie dostępnych centrów certyfikacji. Niestety w niektórych klientach część CA nie jest fabrycznie wdrożona.

Sesja z połączenia

Sesja z połączenia będzie wyglądała podobnie do poniższej:

Status:  Znajdowanie adresu IP dla webhw24.htx-net.pl
Status: Łączenie z 213.218.125.187:21...
Status: Połączenie nawiązanie, oczekiwanie na wiadomość powitalną...
Odpowiedź  220 Microsoft FTP Service
Polecenie: AUTH TLS
Odpowiedź  234 AUTH command ok. Expecting TLS Negotiation.
Status: Inicjowanie TLS...
Status: Weryfikacja certyfikatu...
Polecenie: USER KrzysztofJankowski
Status: Połączenie TLS/SSL nawiązane.
Odpowiedź  331 Password required for KrzysztofJankowski.
Polecenie: PASS ************
Odpowiedź  230 User logged in.
Polecenie: SYST
Odpowiedź  215 Windows_NT
Polecenie: FEAT
Odpowiedź  211-Extended features supported:
Odpowiedź  LANG EN*
Odpowiedź  UTF8
Odpowiedź  AUTH TLS;TLS-C;SSL;TLS-P;
Odpowiedź  PBSZ
Odpowiedź  PROT C;P;
Odpowiedź  CCC
Odpowiedź  HOST
Odpowiedź  SIZE
Odpowiedź  MDTM
Odpowiedź  REST STREAM
Odpowiedź  211 END
Polecenie: OPTS UTF8 ON
Odpowiedź  200 OPTS UTF8 command successful - UTF8 encoding now ON.
Polecenie: PBSZ 0
Odpowiedź  200 PBSZ command successful.
Polecenie: PROT P
Odpowiedź  200 PROT command successful.
Status: Połączono
Status: Uzyskiwanie listy katalogów...
Polecenie: PWD
Odpowiedź  257 "/KrzysztofJankowski" is current directory.
Polecenie: TYPE I
Odpowiedź  200 Type set to I.
Polecenie: PASV
Odpowiedź  227 Entering Passive Mode (192,168,15,33,192,115).
Status: Serwer wysłał pasywną odpowiedź z nieroutowalnym adresem. Zamiast tego zostanie użyty adres serwera.
Polecenie: LIST
Odpowiedź  150 Opening BINARY mode data connection.