Tworzenie użytkownika

Konto użytkownika panelu hostingowego jest kontem klienta. To do niego przydzielane są wszelkie przestrzenie hostingowe i ew. związane z nimi dodatki, to na adresy związane z tym kontem wysyłane są powiadomienia o działaniu usługi, faktury (o ile obsługuje je DCS). Aby zobaczyć wszystkich użytkowników należy wybrać z lewego menu nawigacyjnego wybrać odnośnik "Klienci" ("Customers"):

image:PR-list-all-customers1.png

Aby stworzyć nowego użytkownika należy wybrać przycisk "Utwórz klienta" ("Create User"):

image:PR-create-user1.png

Konieczne jest wprowadzenie nazwy użytkownika, jego imienia i nazwiska e-maila oraz (dwukrotnie) hasła. Po stworzeniu konta nastąpi przekierowanie na stronę domową użytkownika:

image:PR-user-homepage.png

Rekomendowane jest zezwolenie panelowi na wysłanie e-maila z informacją o stworzonym koncie.

Tworzenie przestrzeni

Aby użytkownik był w stanie korzystać z usług należy stworzyć dla niego przestrzeń hostingową. Po przejściu do strony domowej użytkownika w panelu (patrz rysunek powyżej) należy kliknąć w przycisk "Utwórz przestrzeń hostingową". W kreatorze należy wybrać jeden z dostępnych pakietów (planów) hostingowych. Rekomendowane jest wyłączenie przycisku "Utwórz zasoby przestrzeni" (zostanie utworzona wówczas przestrzeń bez żadnych domen i przypisanych domyślnie zasobów)

image:PR-Create-space-with-package.png

Należy wybrać stan aktywności przestrzeni (domyślnie powinna być aktywna), wybrać czy powinien zostać wysłany e-mail z podsumowaniem dostępnych w ramach przestrzeni zasobów (rekomendowane) oraz kliknąć w przycisk "Utwórz przestrzeń (“Create Space”).

Dostosowanie przestrzeni

Po stworzeniu przestrzeni wskazana jest zmiana jej nazwy (ułatwi to potem np. orientację jakiemu klientowi została ona przypisana na liście). Domyślną nazwą przestrzeni jest nazwa pakietu hostingowe jaki został wskazany przy jej tworzeniu. Aby zmienić nazwę przestrzeni należy wybrać (na stronie w lewym menu w czasie pracy z przestrzenią) odnośnik: "Edytuj szczegóły" ("Edit Details")):

image:PR-edit-space-edit-details.png

następnie należy zmienić nazwę pakietu i kliknąć zapisz. Nie rekomendowana jest zmiana ustawień wynikających z planu taryfowego.

image:PR-space-edit-details-Name-of-space.png

Patrz też