Wprowadzenie

Zarządzanie domenami w środowisku MSPControl odbywa się w na trzech poziomach:

  • zarządzanie rejestracją i delegacją domen wykonywane poza MSPControl – dcs.pl nie świadczy usług z tym związanych (właściwe jest zwrócenie się tutaj do jednego z rejestratorów domen)
  • utworzenie domeny w środowisku hostingowym, domena ta stanowić będzie podstawę dla innych działań, np. włączenia na niej:
    • witryny WWW,
    • obsługi poczty elektronicznej,
    • obsługi Exchange Server lub OCS/Lync Server
  • zarządzania wpisami w ramach konkretnej domeny.

Utworzenie domeny

Utworzenie nowej domeny na poziomie MSPControl zostało opisane w artykule Zarządzanie domenami

Edycja zawartości domeny

Aby edytować rekordy DNS strefy należy przejść do listy domen na poziomie przestrzeni hostingowej a następnie wybrać domenę która ma zostać zmieniona.
Aby włączyć edytor strefy DNS należy wybrać odnośnik: Edit DNS zone records (Edytuj wpisy w strefie DNS):
 

zarzadzanie_dns_01.png

Aby dodać nowy rekord DNS należy kliknąć przycisk Add Record (Dodaj rekord):

zarzadzanie_dns_02.png

Następnie należy wybrać typ rekordu, podać nazwę rekordu i jego wartość a następnie potwierdzić przyciskiem Save (Zapisz).
W tej chwili dostępne są jedynie podstawowe typu rekordów DNS. W wypadku, gdy istnieje konieczność wprowadzenia do strefy nieobsługiwanego typu rekordu należy skontaktować się z pomocą techniczną
 

zarzadzanie_dns_03.png

Aby edytować lub usunąć rekord należy wybrać odpowiedni przycisk ( ikona_edycja.png ) w wierszu rekordu.
*UWAGA Należy pamiętać, że edycja strefy DNS to funkcja przeznaczona dla zaawansowanych użytkowników i należy wykorzystywać ją ostrożnie: (błedy w DNS-ie mogą skutkować np. niepoprawnym dostarczaniem poczty lub brakiem dostępności witryny w sieci).